Nieuws

 • Herdenking Lichtjes in de Vermaning Zaterdag 9 December 2023

  Zaterdag 9 December 2023   Lichtjes in de Vermaning

  Lees meer
 • Lichtjes in de Vermaning 10-12-2022

  Dit jaar organiseert Aya Memoriam Foundation weer de herdenking Lichtjes in de Vermaning

  Lees meer
Meer nieuws

Beleidsplan 2022- 2025

Beleidsplan Aya memoriam Foundation 2022-2025

Inhoudsopgave

Inleiding

1.0  Missie/visie

1.1  Doelstelling

1.2  Strategie

2.0  Huidige situatie

2.1  Activiteiten Aya Memoriam Foundation

2.2  Voorbeelden van onze activiteiten

3.0  Toekomst

4.0  Organisatie

4.1  Bestuur Aya Memoriam Foundation

4.2  Vrijwilligers, ervarings contacten

4.3  Netwerk contacten

5.0  Financiën

       Slotwoord  

Inleiding

Aya Memoriam Foundation is opgericht op 10 April 2017.
Visie van Aya Memoriam Foundation :

" Hoe klein ook, iedereen heeft het recht om herinnerd te worden"

Aya Memoriam Foundation is opgericht omdat er op de bestaande markt van kosteloos fotografie voor een ieder die een kindje verwacht dat stil geboren wordt, dan wel bij het overlijden van pasgeboren kinderen en bij kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt beëindigd steeds meer vraag kwam naar meer informatie, ondersteuning en begeleiding rondom het afscheid nemen.

Door onze  unieke formule waarmee de Foundation in de markt staat, geven wij aanvulling en invulling aan en voor deze specifieke doelgroep. Dit doen wij in samenwerking met het netwerk, ervaringscontacten, zorginstellingen en vele anderen die Aya Memoriam Foundation ondersteunen.

Aya Memoriam Foundation fotografeert belangeloos in de ziekenhuizen en in de thuis situatie (mits de bevalling thuis is geweest) voor iedereen die een kindje verwacht dat stil geboren wordt, dan wel bij het overlijden van pasgeboren kinderen en bij kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken. Naast het fotograferen geven we informatie over de mogelijkheden in het nemen van afscheid voor deze doelgroep. In samenwerking met ons netwerk kunnen we de doelgroep ook ondersteunen, begeleiden, helpen met het organiseren/regelen van afscheid/ uitvaart.

Om de doelen van Aya Memoriam Foundation te kunnen blijven nastreven is er financiële steun nodig. Deze steun kan komen van ouders, familie, naasten, bedrijven etc. De mogelijkheden om donaties te doen zijn optimaal: Via website Ideal, QR Code, rechtstreeks op de reklening.

Uitbreiding van huidige dekkingsgebied naar mogelijkheden in heel Nederland. Dit is afhankelijk van de aanmeldingen van vrijwilligers en netwerk contacten. Werving en naamsbekendheid is noodzakelijk. Dit doen we via social media, de website en mond tot mond reclame.

 

 1. Missie/ Visie

Aya Memoriam Foundation is opgericht omdat er op de bestaande markt van fotografie voor een ieder die een kindje verwacht dat stil geboren wordt, dan wel bij het overlijden van pasgeboren kinderen en bij kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken. steeds meer vraag kwam naar meer informatie, ondersteuning en begeleiding rondom het afscheid nemen.

Door onze unieke formule waarmee de Foundation in de markt staat, geven wij aanvulling en invulling aan en voor deze specifieke doelgroep. Dit doen wij in samenwerking met het netwerk, ervaringscontacten, zorginstellingen en vele anderen die Aya Memoriam Foundation ondersteunen.
Op deze manier streven we ons doel en onze visie na. 

Aya Memoriam Foundation fotografeert belangeloos in de ziekenhuizen en in de thuis situatie (mits de bevalling thuis is geweest). Wij fotograferen op verzoek, zonder grens te stellen aan het aantal weken zwangerschap.

Naast het belangeloos fotograferen verstrekken we in samenwerking met professionals, het aangesloten netwerk en de ervarings contacten informatie over de mogelijkheden in het nemen van afscheid/ uitvaart van (stil) pasgeborenen binnen onze doelgroep. Ook het begeleiden, ondersteunen en regelen van een uitvaart is mogelijk, uiteraard is dit niet kosteloos. De betaling van het afgesproken factuur bedrag ( eventueel incl. uitvaart bedrag) komt ten goede van de stichting.

Ook geeft Aya memoriam Foundation (daar waar nodig) training, coaching, ondersteuning en begeleiding aan onze vrijwilligers en zorgprofessionals op het gebied van de mogelijkheden in het nemen van afscheid binnen onze doelstelling.

Aya Memoriam Foundation is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. We streven naar landelijke dekking in de toekomst, mits er fotografen beschikbaar zijn.

1.1 Doelstelling

Het vastleggen van dierbare herinneringen door het belangeloos aanbieden van fotografie, door een van onze fotografen, het aanbieden van informatie, ondersteuning, begeleiding op het gebied van de mogelijkheden in het nemen van afscheid/uitvaart van (stil) pasgeboren en kinderen met een verwachte korte levensduur. De samenwerking met professionals, organisaties, zorginstellingen en ervarings contacten en het samenwerkende netwerk maakt Aya Memoriam Foundation uniek.

1.2  Strategie

Het werven van vrijwilligers en netwerk contacten.

Het promoten van onze activiteiten zullen d.m.v. sociale media, flyers, bijeenkomsten/ trainingen organiseren en mond tot mond reclame.

Het werven van financiële donaties en sponsoring. Zowel bij bedrijven als particulieren.


2.0  Huidige situatie

Aya Memoriam Foundation is officieel opgericht op 10 April 2017. Sinds die tijd hebben we als Stichting Aya Memoriam foundation steeds meer naamsbekendheid gekregen. Zowel de ouders als zorg instellingen weten ons te vinden wanneer nodig.

.

 

2.1 Activiteiten Aya Memoriam Foundation

Aya Memoriam Foundation fotografeert belangeloos in de ziekenhuizen en in de thuis situatie (mits de bevalling thuis is geweest). Wij fotograferen op verzoek, zonder grens te stellen aan het aantal weken zwangerschap.

Naast het belangeloos fotograferen, verstrekken we in samenwerking met professionals, het aangesloten netwerk en de ervarings contacten informatie over de mogelijkheden in het nemen van afscheid van pasgeborenen, stil geborenen en kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken. Ook begeleiding, ondersteuning of het organiseren en regelen van de uitvaart is mogelijk. 

Ook geeft de Foundation (daar waar nodig) training, coaching, ondersteuning en begeleiding aan onze vrijwilligers en zorg professionals op het gebied van de mogelijkheden in het nemen van afscheid binnen onze doelstelling.

Aya Memoriam Foundation is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. We streven naar landelijke dekking in de toekomst, mits er fotografen beschikbaar zijn.

2.2 Voorbeelden van onze activiteiten

Belangeloos aanbieden van fotografie, door een van onze fotografen. Het vastleggen van dierbare en waardevolle herinneringen voor onze doelgroep.

Het aanbieden van informatie, ondersteuning, begeleiding op het gebied van de mogelijkheden in het nemen van afscheid/ uitvaart van pasgeboren-, dan wel stil geboren kinderen en kinderen met een verwachte korte levensduur.

Samenwerken, overleggen, informeren met professionals, organisaties, zorg instellingen en ervarings contacten en het netwerk van de Foundation.

Bijeenkomsten organiseren waar alle betrokken partijen voor worden uitgenodigd om informatie, kennis, kunde, nieuwe ontwikkelingen en ervaringen te bespreken/delen. Op deze manier zullen we ons blijven ontwikkelen en blijven we innovatief.

Het geven van training, coaching, ondersteuning en begeleiding aan onze vrijwilligers en zorg professionals op het gebied van de mogelijkheden in het nemen van afscheid/ uitvaart zoals binnen onze doelgroep is beschreven.

Het werven en aanschrijven van donateurs, sponsors. Alle financiële donaties komen ten goede van de Foundation er is geen winst oogmerk. Buiten de reiskosten/ onkosten voor alle vrijwilligers, kan er in uitzonderlijke situaties en in overleg met en akkoord van het bestuur een vrijwilligers vergoeding worden uitgekeerd.

Het werven van vrijwilligers, ervaringscontacten en netwerkcontacten om zoveel mogelijk te kunnen blijven informeren, ondersteunen en begeleiden van onze doelgroep.

 

 

3. Toekomst

Aya Memoriam Foundation streeft naar een landelijke dekking om belangeloos fotografie aan bieden.

Landelijke samenwerkings verbanden om ouders te begeleiden of ondersteunen in het regelen van afscheid/ uitvaart.

We streven naar uitbreiding van de vrijwilligers, netwerkcontacten en ervarings contacten om de landelijke dekking te kunnen garanderen.

Om deze doelen na te streven zijn we financieel afhankelijk van:
Subsidies en/of fondsenwerving;
Donaties, Sponsoring en giften;
Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
En alle overige bijdragen en inkomsten.

Alle financiële donaties komen ten goede van de Foundation er is geen winst oogmerk. Buiten de reiskosten/ onkosten voor alle vrijwilligers, kan er in uitzonderlijke situaties en in overleg met en akkoord van het bestuur een vrijwilligers vergoeding worden uitgekeerd.

 

4.0 Organisatie

Bedrijf gegevens:

(Stichting) Aya Memoriam Foundation
Floris Burgwal 168
2907 PK Capelle aan den IJssel( bezoek alleen op afspraak )
Telnr.  : 06-40979294  (  24/7  bereikbaar )


Mailadres: ayamemoriamfoundation@gmail.com
Website:  www.ayamemoriamfoundation.nl

Facebookpagina:  Aya Memoriam Foundation

RSIN:  857481617
KVK nummer:  68522037
IBAN  Rabobank :  NL 68 RABO 0317909541

Onze Stichting heeft een ANBI- status

Naast het bestuur van Aya Memoriam Foundation, zijn er vrijwilligers, samenwerkende netwerk contacten, zorginstellingen, ervaringscontacten en vele anderen die Aya Memoriam Foundation ondersteunen en er samen voor zorgen dat de visie " Hoe klein ook, iedereen heeft het recht om herinnerd te worden" kan worden nagestreefd.

 

4.1  Bestuur Aya Memoriam Foundation

Het Bestuur

Voorzitter: Mirjam Smits
Secretaris: Femke Sprenkeling
Penningmeester: Evelien Mager

Naast het bestuur zijn er vrijwilligers, samenwerkende netwerk contacten, zorginstellingen, ervaringscontacten en vele anderen die Aya Memoriam Foundation ondersteunen en er samen voor zorgen dat de visie kan worden nagestreefd.

Op dit moment is er niemand in loondienst van Aya Memoriam Foundation. Alle betrokkenen werken op vrijwilligers basis en zullen buiten de reiskosten/ onkosten ( of in uitzonderlijke situaties en in overleg met en akkoord van het bestuur een vrijwilligers vergoeding) geen vergoedingen ontvangen .

 

4.2 Vrijwilligers, ervarings contacten

Binnen de Foundation zijn verschillende vrijwilligers en ervarings contacten  actief. Alle vrijwilligers en ervarings contacten staan met liefde, respect en passie voor u klaar. Iedereen waarmee Aya Memoriam Foundation samenwerkt kan zich vinden in de visie van de Foundation. Het bestuur onderhoudt contact met de vrijwilligers en de ervarings contacten.

We zijn er om elkaar te ondersteunen en te informeren over ervaringen, ontwikkelingen en vooruitgang. Alle vrijwilligers en ervarings contacten waarmee onze Foundation samenwerkt hebben een vrijwillig aandeel in de Foundation. Dit kan zijn het informeren van elkaar, scholing geven, ervaringen uitwisselen, kunnen doorverwijzen als dat nodig is.

De vrijwilligers en ervarings contacten gaan een vrijwilligers overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Vrijwilligers en ervarings contacten krijgen indien nodig een eventuele onkosten vergoeding (reis- en parkeerkosten).

Vrijwilligers functies die wij binnen onze Foundation hebben en zoeken zijn: Fotografen, Rouw en Verlies begeleiders, Ritueel/ Uitvaartbegeleiders, Uitvaart centra, Ervarings contacten, Marketing/Promotie, Mensen en/ of Leveranciers die producten /artikelen ( naaiwerk, breiwerk, borduurwerk, houtsnijwerk,viltwerk etc.)  maken die binnen de doelgroep gebruikt kunnen worden.

Ben jij geïnteresseerd om je als vrijwilliger aan te melden bij onze Foundation vul dan het aanmeld formulier op onze website in of neem contact met ons op.

 

4.3 Netwerk contacten

Binnen de Foundation zijn verschillende netwerk contacten actief.
Iedereen in dit netwerk staat volledig achter de visie van onze Foundation

   “ Hoe klein ook, iedereen heeft het recht om herinnerd te worden”.

Iedereen in dit netwerk is een samenwerkingsovereenkomst met Aya Memoriam Foundation aangegaan.
 

Waar kun je aan denken bij onze samenwerkende netwerk contacten:

Mensen die gespecialiseerd zijn in de doelgroep waar Aya Memoriam Foundation zich voor inzet.
Dit kunnen Afscheid Fotografen, Rouw en Verlies begeleiders, Ritueel/ Uitvaartbegeleiders, Uitvaart centra, Ervarings contacten zijn, maar ook Leveranciers die producten/artikelen ( behuizing, aankleding, urnen, opbaar mogelijkheden, houtsnijwerk, viltwerk, wadedekens, wikkeldoeken, afscheid bloemisten, as sieraden etc.) maken/leveren die binnen de doelgroep van de Foundation gebruikt kunnen worden.

Mocht je kiezen voor een van onze netwerker contacten, dan kan Aya Memoriam Foundation je hiermee in contact brengen.
Daarna zal het contact rechtstreeks via het gekozen netwerk contact en de aanvrager lopen.
Er zal altijd vanuit het netwerk contact een donatie van minimaal 10% van het afgesproken bedrag met de aanvrager aan Aya Memoriam Foundation worden gedoneerd.

Onze foundation is niet aansprakelijk voor de gemaakte afspraken tussen aanvrager en het gekozen netwerkcontact.

Ben jij geïnteresseerd om je als samenwerkend netwerk contact aan te melden bij onze Foundation vul dan het aanmeld formulier op onze website in of neem contact met ons op.

5.0 Financiën

Het realiseren van het doel van Aya Memoriam Foundation; Het bijdragen aan en het bijstaan in het proces van rouw en verlies bij iedereen die een kindje verwacht dat stil geboren wordt, dan wel bij het overlijden van pasgeboren kinderen en bij kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt beëindigd, is geheel afhankelijk van financiële donaties en sponsoring. 

De activiteiten hierin zijn het vastleggen van dierbare herinneringen door het belangeloos aanbieden van fotografie, door een van onze fotografen, het aanbieden van informatie op het gebied van de mogelijkheden in het nemen van afscheid/ uitvaart van ( stil) pasgeboren-, dan wel kinderen met een verwachte korte levensduur. De samenwerking met professionals, organisaties, zorg instellingen en ervarings contacten en het samenwerkende netwerk zijn hierin een grote aanwinst.

Het fotograferen en geven van informatie gaat geheel belangeloos. Eventuele onkosten (reis- en parkeerkosten) worden vergoed. Buiten de reiskosten/ onkosten voor alle vrijwilligers, kan er in uitzonderlijke situaties en in overleg met en akkoord van het bestuur een vrijwilligers vergoeding worden uitgekeerd.

Alle financiële donaties komen ten goede van de Foundation er is geen winst oogmerk.

Aya Memoriam Foundation heeft een ANBI status. Dit houdt in dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij via schenking of uit nalatenschappen krijgen. Het geld dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de Aya Memoriam Foundation. Het is ook mogelijk om uw gift af te trekken bij de belasting.

De Foundation beoogt niet het maken van winst.

De activiteiten van de Foundation worden gefinancierd door :

Subsidies en/of fondsenwerving;
Donaties, Sponsoring en giften;
Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
En alle overige bijdragen en inkomsten.

De financiering zal worden besteedt aan:
Uitbreiding 24 uurs dekking gebied in Nederland,
Voorlichtingsmateriaal (Flyers, Website, Sociale Media),
Informatievoorziening, Onderzoek, Ontwikkeling,
Werven van vrijwilligers, Ervarings-  en Netwerk contacten,
Werven van Donateurs en Sponsoren
Organiseren van bijeenkomsten/ trainingen,
Vergaderingen
Samenwerkingsvormen aangaan,
Promotie en Marketing activiteiten,
Gemaakte onkosten vrijwilligers,
Overige/ Onvoorziene kosten.

Alle financiële donaties komen ten goede van Aya Memoriam Foundation er is geen winst oogmerk.

Het financiële jaaroverzicht van Aya Memoriam Foundation zal 1x per jaar gepubliceerd worden. U kunt deze vinden op de website www.ayamemoriamfoundation.nl.

We communiceren/ publiceren onze kosten heel open en transparant.

Slotwoord

Als voorzitter kan ik met trots zeggen dat ik heel blij ben dat het gelukt is om Aya Memoriam Foundation op te richten.

Het feit dat er in de bestaande markt op het gebied van belangeloos fotografie voor iedereen die een kindje verwacht dat stil geboren wordt, dan wel bij het overlijden van pasgeboren kinderen en bij kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken, helaas steeds meer vraag komt is uiteraard treurig te noemen. Maar om al deze mensen in hun verlies en verdriet te kunnen en mogen ondersteunen met het maken van mooie, waardevolle herinneringen is een eer. De vraag naar informatie, ondersteuning en begeleiding, bij het regelen van afscheid/ uitvaart komt steeds meer voor, zowel vanuit de ziekenhuizen, zorginstellingen als wel bij de ouders, deze kunnen we beantwoorden en begeleiden dankzij de inzet van onze vrijwilligers, ervarings contacten en het samenwerkende netwerk van Aya Memoriam Foundation.

Onze visie " Hoe klein ook, iedereen heeft het recht om herinnerd te worden" streven we met vele mooie, liefdevolle, enthousiaste, passievolle maar vooral met betrokken, empathische mensen na. Ik ben trots op iedereen die vrijwillig mee werkt om Aya Memoriam Foundation te willen ondersteunen en te laten groeien om dat wat we doen, te kunnen doen!

Lieve groet,

Mirjam Smits
Voorzitter Aya Memoriam Foundation

Nieuws

 • Herdenking Lichtjes in de Vermaning Zaterdag 9 December 2023

  Zaterdag 9 December 2023   Lichtjes in de Vermaning

  Lees meer
 • Lichtjes in de Vermaning 10-12-2022

  Dit jaar organiseert Aya Memoriam Foundation weer de herdenking Lichtjes in de Vermaning

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Aya Memoriam Foundation
Capelle aan den IJssel

0640979294


Bank rekeningnummer
Rabobank NL68RABO0317909541
 • Donatie via QR Code

  Donatie via QR Code

  Sinds kort kunt u ook uw donatie doen via onze unieke Qr Code.

 • Tess Rose Bloemstukken op maat

  Tess Rose Bloemstukken op maat

  Samenwerking met Tess Rose bloemstukken op maat.

  Lees meer
 • Wolkenvriendjes

  Wolkenvriendjes

  Wolkenvriendjes platform voor ouders die een kind verliezen of hebben verloren

  Lees meer
 • Rene * Geeft

  Rene * Geeft

  Rene * Geeft is een samenwerking aangegaan met Aya memoriam Foundation. Het doel van rene *

  Lees meer
 • Scrolla sponsoring Website

  Scrolla sponsoring Website

  De website van Aya Memoriam Foundation is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Scrolla.

  Lees meer