Nieuws

 • Samenwerking met Tess Rose Bloemen

  De samenwerking met Tess Rose bloemstukken op maat is een mooie aanvulling in ons netwerk van professionals

  Lees meer
 • Aya Memoriam Foundation Winnaar Dutch Funeral Award 2020-2022

  Winnaar van de Dutch Funeral Award 2020-2022

  Lees meer
Meer nieuws

Beleidsplan 2017- 2020

 

Inhoudsopgave

 

      Inleiding

1.0  Missie/visie

1.1  Doelstelling

1.2  Strategie

2.0  Huidige situatie

2.1  Activiteiten Aya Memoriam Foundation

2.2  Voorbeelden van onze activiteiten

3.0  Toekomst

4.0  Organisatie

4.1  Bestuur Aya Memoriam Foundation

4.2  Vrijwilligers, ervarings contacten

4.3  Netwerk contacten

5.0  Financiën

       Slotwoord  

 

Inleiding

Aya Memoriam Foundation is opgericht op 10 April 2017.
Visie van Aya Memoriam Foundation :

" Hoe klein ook, iedereen heeft het recht om herinnerd te worden"

Aya Memoriam Foundation is opgericht omdat er op de bestaande markt van kosteloos fotografie voor een ieder die een kindje verwacht dat stil geboren wordt, dan wel bij het overlijden van pasgeboren kinderen en bij kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken. steeds meer vraag kwam naar meer informatie, ondersteuning en begeleiding rondom het afscheid nemen.

Door onze  unieke formule waarmee de Foundation in de markt staat, geven wij aanvulling en invulling aan en voor deze specifieke doelgroep. Dit doen wij in samenwerking met het netwerk, ervaringscontacten, zorginstellingen en vele anderen die Aya Memoriam Foundation ondersteunen.

Aya Memoriam Foundation fotografeert belangeloos in de ziekenhuizen en in de thuis situatie voor iedereen die een kindje verwacht dat stil geboren wordt, dan wel bij het overlijden van pasgeboren kinderen en bij kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken. Naast het fotograferen geven we informatie over de mogelijkheden in het nemen van afscheid voor deze doelgroep. In samenwerking met ons netwerk kunnen we de doelgroep ook ondersteunen en begeleiden in het nemen van afscheid.

Om de doelen van Aya Memoriam Foundation te kunnen blijven nastreven is er geld nodig. Hiervan zijn we afhankelijk van donateurs en sponsoring daarom moeten we in de komende jaren nog meer naamsbekendheid krijgen en donateurs werven.

Uitbreiding van huidige dekkingsgebied naar mogelijkheden in heel Nederland. Dit is afhankelijk van de aanmeldingen van vrijwilligers en netwerk contacten. Werving en naamsbekendheid is noodzakelijk. Dit doen we via social media, de website en mond tot mond reclame.

 

 1. Missie/ Visie

Aya Memoriam Foundation is opgericht omdat er op de bestaande markt van fotografie voor een ieder die een kindje verwacht dat stil geboren wordt, dan wel bij het overlijden van pasgeboren kinderen en bij kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken. steeds meer vraag kwam naar meer informatie, ondersteuning en begeleiding rondom het afscheid nemen.

Door onze unieke formule waarmee de Foundation in de markt staat, geven wij aanvulling en invulling aan en voor deze specifieke doelgroep. Dit doen wij in samenwerking met het netwerk, ervaringscontacten, zorginstellingen en vele anderen die Aya Memoriam Foundation ondersteunen.
Op deze manier streven we ons doel en onze visie na. 

Aya Memoriam Foundation fotografeert  belangeloos in de ziekenhuizen en in de thuis situatie. Wij fotograferen op verzoek, zonder grens te stellen aan het aantal weken zwangerschap.

Naast het belangeloos fotograferen verstrekken we in samenwerking met professionals, het aangesloten netwerk en de ervarings contacten informatie over de mogelijkheden in het nemen van afscheid van pasgeborenen, stil geborenen en kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken.

Om aan de vraag vanuit de markt te voldoen organiseren we  minimaal 2 x per jaar een  bijeenkomst waar alle betrokken partijen voor worden uitgenodigd om informatie, kennis, kunde, nieuwe ontwikkelingen en ervaringen te bespreken/delen. Op deze manier zullen we ons blijven ontwikkelen en blijven we innovatief.

 

Ook geeft de foundation ( daar waar nodig) training, coaching, ondersteuning en begeleiding aan onze vrijwilligers op het gebied van de mogelijkheden in het nemen van afscheid binnen onze doelstelling.

Aya Memoriam Foundation is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Het dekkingsgebied voor fotografie is momenteel Zuid-Holland, Noord- Holland, Overijssel en Drenthe. We streven naar landelijke dekking in de toekomst. Aanvragen uit de andere provincies zijn ook mogelijk mits er fotografen beschikbaar zijn.

1.1 Doelstelling

Het vastleggen van dierbare herinneringen door het belangeloos aanbieden   van fotografie, door een van onze fotografen, het aanbieden van informatie, ondersteuning, begeleiding op het gebied van de mogelijkheden in het nemen van afscheid van pasgeboren-, dan wel stil geboren kinderen en kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken . De samenwerking met professionals, organisaties, zorginstellingen en ervarings contacten en het samenwerkende netwerk maakt Aya Memoriam Foundation uniek.

1.2  Strategie

De vrijwilligers van de Foundation gaan zorg professionals bezoeken, informeren en ondersteunen.

Het werven van vrijwilligers en netwerk contacten.

Het promoten van onze activiteiten zullen d.m.v. sociale media, flyers, bijeenkomsten/ trainingen organiseren en mond tot mond reclame.

Het werven van financiële donaties en sponsoring. Zowel bij bedrijven als particilieren.


2.0  Huidige situatie

Aya Memoriam Foundation is officieel opgericht op 10 April 2017.

Voorafgaand aan het oprichten hebben we een jaar lang markt onderzoek gedaan in verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland. Om een unieke en nog niet bestaande Foundation op te zetten wilden we weten waar nog behoefte lag binnen de doelgroep waarvoor Aya Memoriam Foundation zich inzet.

Door markt onderzoek te doen in de ziekenhuizen , zorginstellingen en betrokkenen te interviewen kwamen we erachter dat er nog een tekort aan mogelijkheden voor kosteloos fotografie was en een grote behoefte aan en ontbrekende kennis lag in het verstrekken van informatie, ondersteunen van en begeleiden in de mogelijkheden van het nemen van afscheid, voor iedereen die een kindje verwacht dat stil geboren wordt, dan wel bij het overlijden van pasgeboren kinderen en bij kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken.

Om de specifieke vraag uit de markt te willen beantwoorden zijn we gaan kijken wat we nodig hadden om de Foundation op te richten.

 

Maart 2017

Crowdfunding opstart kosten: Bij vrienden, familie en bekenden

April 2017

Inschrijving Notaris

April 2017

Inschrijving KvK

April 2017

Aanvragen foundation telefoon nummer

Mei 2017

Bankrekening aangevraagd

Juni 2017

Website aanvragen en maken

Juli 2017

Facebook pagina

September 2017

Online zetten Website

September 2017

Online zetten Facebook pagina

September 2017

Werven vrijwilligers, Netwerkcontacten

September 2017

Flyers ontwikkelen en bestellen

Oktober 2017

ANBI aanvraag

 

2.1 Activiteiten Aya Memoriam Foundation

Aya Memoriam Foundation fotografeert belangeloos in de ziekenhuizen en in de thuis situatie. Wij fotograferen op verzoek, zonder grens te stellen aan het aantal weken zwangerschap.

Naast het belangeloos fotograferen, verstrekken we in samenwerking met professionals, het aangesloten netwerk en de ervarings contacten informatie over de mogelijkheden in het nemen van afscheid van pasgeborenen, stil geborenen en kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken.

Om aan de vraag vanuit de markt te voldoen organiseren we minimaal 2 x per jaar een  bijeenkomst waar alle betrokken partijen voor  worden uitgenodigd om informatie, kennis, kunde, nieuwe ontwikkelingen en ervaringen te bespreken/delen. Op deze manier zullen we ons blijven ontwikkelen en blijven we innovatief.

Ook geeft de Foundation (daar waar nodig) training, coaching, ondersteuning en begeleiding aan onze vrijwilligers op het gebied van de mogelijkheden in het nemen van afscheid binnen onze doelstelling.

Aya Memoriam Foundation is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Het dekkingsgebied voor fotografie is momenteel Zuid-Holland, Noord- Holland, Overijssel en Drenthe. We streven naar landelijke dekking in de toekomst. Aanvragen uit de andere provincies zijn ook mogelijk mits er fotografen beschikbaar zijn.

 

2.2 Voorbeelden van onze activiteiten

Belangeloos aanbieden van fotografie, door een van onze fotografen. Het vastleggen van dierbare herinneringen voor onze doelgroep.

Het aanbieden van informatie, ondersteuning, begeleiding op het gebied van de mogelijkheden in het nemen van afscheid van pasgeboren-, dan wel stil geboren kinderen en kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken .

Samenwerken, overleggen, informeren met professionals, organisaties, zorg instellingen en ervarings contacten en het netwerk van de Foundation.

Bijeenkomsten organiseren waar alle betrokken partijen voor  worden uitgenodigd om informatie, kennis, kunde, nieuwe ontwikkelingen en ervaringen te bespreken/delen. Op deze manier zullen we ons blijven ontwikkelen en blijven we innovatief.

Het geven van training, coaching, ondersteuning en begeleiding aan onze vrijwilligers, op het gebied van de mogelijkheden in het nemen van afscheid zoals binnen onze doelgroep is beschreven.

Het werven en aanschrijven van donateurs, sponsors. Alle financiële donaties komen ten goede van de Foundation er is geen winst oogmerk. Buiten de reiskosten/ onkosten voor alle vrijwilligers, kan er in uitzonderlijke situaties en in overleg met en akkoord van het bestuur een vrijwilligers vergoeding worden uitgekeerd.

Het werven van vrijwilligers, ervaringscontacten en netwerkcontacten om zoveel mogelijk te kunnen blijven informeren, ondersteunen en begeleiden van onze doelgroep.

Het bezoeken van ziekenhuizen en zorginstellingen om naamsbekendheid te creëren. Daarnaast het onderhouden van contacten in de ziekenhuizen.

 

3. Toekomst

Aya Memoriam Foundation streeft naar een landelijke dekking om belangeloos fotografie aan bieden.

We streven naar uitbreiding van de vrijwilligers, netwerkcontacten en ervarings contacten om de landelijke dekking te kunnen garanderen.

Om deze doelen na te streven zijn we financieel afhankelijk van:
Subsidies en/of fondsenwerving;
Donaties, Sponsoring en giften;
Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
En alle overige bijdragen en inkomsten.

Alle financiële donaties komen ten goede van de Foundation er is geen winst oogmerk. Buiten de reiskosten/ onkosten voor alle vrijwilligers, kan er in uitzonderlijke situaties en in overleg met en akkoord van het bestuur een vrijwilligers vergoeding worden uitgekeerd.

 

4.0 Organisatie

Bedrijf gegevens:

(Stichting) Aya Memoriam Foundation
Adriaan Dortsmanstraat 123
3067NB Rotterdam ( bezoek alleen op afspraak )
Telnr.  : 06-40979294  (  24/7  bereikbaar )


Mailadres: ayamemoriamfoundation@gmail.com
                     info@ayamemoriamfoundation.nl       

Website:  www.ayamemoriamfoundation.nl

Facebookpagina:  Aya Memoriam Foundation

RSIN:  857481617
KVK nummer:  68522037
IBAN  Rabobank :  NL 68 RABO 0317909541

 

ANBI: Wordt aangevraagd.

Naast het bestuur van Aya Memoriam Foundation, zijn er vrijwilligers, samenwerkende netwerk contacten, zorginstellingen, ervaringscontacten en vele anderen die Aya Memoriam Foundation ondersteunen en er samen voor zorgen dat de visie " Hoe klein ook, iedereen heeft het recht om herinnerd te worden" kan worden nagestreefd.

 

4.1  Bestuur Aya Memoriam Foundation

Het Bestuur

Voorzitter: Mirjam Smits
Secretaris: Femke Sprenkeling
Penningmeester: Evelien Mager

Naast het bestuur zijn er vrijwilligers, samenwerkende netwerk contacten, zorginstellingen, ervaringscontacten en vele anderen die Aya Memoriam Foundation ondersteunen en er samen voor zorgen dat de visie kan worden nagestreefd.

Op dit moment is er niemand in loondienst van Aya Memoriam Foundation. Alle betrokkenen werken op vrijwilligers basis en zullen buiten de reiskosten/ onkosten ( of in uitzonderlijke situaties en in overleg met en akkoord van het bestuur een vrijwilligers vergoeding) geen vergoedingen ontvangen .

 

4.2 Vrijwilligers, ervarings contacten


Binnen de Foundation zijn verschillende vrijwilligers en ervarings contacten  actief. Alle vrijwilligers en ervarings contacten staan met liefde, respect en passie voor u klaar. Iedereen waarmee Aya Memoriam Foundation samenwerkt kan zich vinden in de visie van de Foundation. Het bestuur onderhoudt contact met de vrijwilligers en de ervarings contacten.

We zijn er om elkaar te ondersteunen en te informeren over ervaringen, ontwikkelingen en vooruitgang. Alle vrijwilligers en ervarings contacten waarmee onze Foundation samenwerkt hebben een vrijwillig aandeel in de Foundation. Dit kan zijn het informeren van elkaar, scholing geven, ervaringen uitwisselen, kunnen doorverwijzen als dat nodig is.


De vrijwilligers en ervarings contacten gaan een vrijwilligers overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Vrijwilligers en ervarings contacten krijgen indien nodig een eventuele onkosten vergoeding (reis- en parkeerkosten).


Vrijwilligers functies die wij binnen onze Foundation hebben en zoeken zijn: Fotografen, Rouw en Verlies begeleiders, Ritueel/ Uitvaartbegeleiders, Ervarings contacten, Marketing/Promotie, Mensen en/ of Leveranciers die producten /artikelen ( naaiwerk, breiwerk, borduurwerk, houtsnijwerk, viltwerk e.t.c.)  maken die binnen de doelgroep gebruikt kunnen worden.


Ben jij geïnteresseerd om je als vrijwilliger aan te melden bij onze Foundation vul dan het aanmeld formulier op onze website in of neem contact met ons op.

 

4.3 Netwerk contacten

Binnen de Foundation zijn verschillende netwerk contacten actief.
Iedereen in dit netwerk staat volledig achter de visie van onze Foundation

   “ Hoe klein ook, iedereen heeft het recht om herinnerd te worden”.

Iedereen in dit netwerk is een samenwerkingsovereenkomst met Aya Memoriam Foundation aangegaan.
De netwerk contacten hebben regelmatig contact met het bestuur van de Foundation, om ontwikkelingen en ervaringen uit te wisselen en zonodig aanpassingen te doen. Dit zodat iedereen, de juiste informatie verstrekt en/of ondersteuning en begeleiding kan geven. 

 

Waar kun je aan denken bij onze samenwerkende netwerk contacten:

Mensen die gespecialiseerd zijn in de doelgroep waar Aya Memoriam Foundation zich voor inzet.
Dit kunnen Afscheid Fotografen, Rouw en Verlies begeleiders, Ritueel/ Uitvaartbegeleiders, Ervarings contacten zijn, maar ook Leveranciers die producten/artikelen ( behuizing, aankleding, urnen, opbaar mogelijkheden, houtsnijwerk, viltwerk, wadedekens, wikkeldoeken, as sieraden e.t.c.) maken/leveren die binnen de doelgroep van de Foundation gebruikt kunnen worden.

Mocht je kiezen voor een van onze netwerker contacten, dan kan Aya Memoriam Foundation je hiermee in contact brengen.
Daarna zal het contact rechtstreeks via het gekozen netwerk contact en de aanvrager lopen.
Er zal altijd vanuit het netwerk contact een donatie van minimaal 10% van het afgesproken bedrag met de aanvrager aan Aya Memoriam Foundation worden gedoneerd.

Onze foundation is niet aansprakelijk voor de gemaakte afspraken tussen aanvrager en het gekozen netwerkcontact.

Ben jij geïnteresseerd om je als samenwerkend netwerk contact aan te melden bij onze Foundation vul dan het aanmeld formulier op onze website in of neem contact met ons op.

 

5.0 Financiën

Het realiseren van het doel van Aya Memoriam Foundation; Het bijdragen aan en het bijstaan in het proces van rouw en verlies bij iedereen die een kindje verwacht dat stil geboren wordt, dan wel bij het overlijden van pasgeboren kinderen en bij kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken, is geheel afhankelijk van financiële donaties en sponsoring. 

De activiteiten hierin zijn het vastleggen van dierbare herinneringen door het belangeloos aanbieden van fotografie, door een van onze fotografen, het aanbieden van informatie op het gebied van de mogelijkheden in het nemen van afscheid van pasgeboren-, dan wel stil geboren kinderen en kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken . De samenwerking met professionals, organisaties, zorg instellingen en ervarings contacten en het samenwerkende netwerk zijn hierin een grote aanwinst.

Het fotograferen en geven van informatie gaat geheel belangeloos. Eventuele onkosten (reis- en parkeerkosten) worden vergoed. Buiten de reiskosten/ onkosten voor alle vrijwilligers, kan er in uitzonderlijke situaties en in overleg met en akkoord van het bestuur een vrijwilligers vergoeding worden uitgekeerd.

Alle financiële donaties komen ten goede van de Foundation er is geen winst oogmerk.

Aya Memoriam Foundation vraagt een ANBI status aan. Dit houdt in dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij via schenking of uit nalatenschappen krijgen. Het geld dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de Aya Memoriam Foundation. Het is ook mogelijk om uw gift af te trekken bij de belasting.


De Foundation beoogt niet het maken van winst.


De activiteiten van de Foundation worden gefinancierd door :

Subsidies en/of fondsenwerving;
Donaties, Sponsoring en giften;
Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
En alle overige bijdragen en inkomsten.

De financiering zal worden besteedt aan:

Uitbreiding 24 uurs dekking gebied in Nederland,
Voorlichtingsmateriaal (Flyers, Website, Sociale Media),
Informatievoorziening, Onderzoek, Ontwikkeling,
Werven van vrijwilligers, Ervarings-  en Netwerk contacten,
Werven van Donateurs en Sponsoren
Organiseren van bijeenkomsten/ trainingen,
Vergaderingen
Samenwerkingsvormen aangaan,
Promotie en Marketing activiteiten,
Gemaakte onkosten vrijwilligers,
Overige/ Onvoorziene kosten.

 

Opstartkosten Aya Memoriam Foundation:

Inschrijving Foundation bij Notaris

€ 300,00

Inschrijving Kamer van Koophandel

€ 50,00

Foundation Telefoon

€ 142,95

Aansluitkosten telefoonnummer

€ 12,23

Website

€ 485,00

 

Geschatte vaste jaarkosten Aya Memoriam Foundation:

Bankrekening Courant

€ 150,00

Telefoon abonnement

€ 200,00

Ideal Functie Website

€ 0,25 per transactie

Promotie/ Marketing materiaal

€ 150,00

Kantoor artikelen

€ 250,00

Organiseren van

Bijeenkomsten/Trainingen

€ 300,00

Werven van Vrijwilligers/ Ervarings contacten

€ 100,00

Werven van Netwerk contacten

€ 125,00

Werven van Donateurs en Sponsors

€ 150,00

Vergaderingen

€ 75,00

Onkosten vergoeding Vrijwilligers

€ 2000,00

Overige/onvoorzien

€ 300,00

Alle financiële donaties komen ten goede van Aya Memoriam Foundation er is geen winst oogmerk.

Het financiële jaaroverzicht van Aya Memoriam Foundation zal 1x per jaar gepubliceerd worden aan het eind van het boekjaar. U kunt deze vinden op de website www.ayamemoriamfoundation.nl.

We communiceren/ publiceren onze kosten heel open en transparant.

Slotwoord

Als voorzitter kan ik met trots zeggen dat ik heel blij ben dat het gelukt is om Aya Memoriam Foundation op te richten.

Het feit dat er in de bestaande markt op het gebied van belangeloos fotografie voor iedereen die een kindje verwacht dat stil geboren wordt, dan wel bij het overlijden van pasgeboren kinderen en bij kinderen met een verwachte korte levensduur of waarbij de zwangerschap wordt afgebroken, helaas steeds meer vraag komt is uiteraard treurig te noemen. Maar om al deze mensen in hun verlies en verdriet te kunnen en mogen ondersteunen met het maken van mooie, waardevolle herinneringen is een eer. De vraag naar meer informatie, ondersteuning en begeleiding in de mogelijkheden van afscheid nemen, vanuit de ziekenhuizen, zorginstellingen als wel de betrokkenen, kunnen we beantwoorden dankzij de inzet van onze vrijwilligers, ervarings contacten en het samenwerkende netwerk van Aya Memoriam Foundation.

Onze visie " Hoe klein ook, iedereen heeft het recht om herinnerd te worden" streven we met vele mooie, liefdevolle, enthousiaste, passievolle maar vooral met betrokken, empathische mensen na. Ik ben trots op iedereen die vrijwillig mee werkt om Aya Memoriam Foundation te willen ondersteunen en te laten groeien om dat wat we doen, te kunnen doen!

Lieve groet,

Mirjam Smits
Voorzitter Aya Memoriam Foundation

 

 

 

 

Nieuws

 • Samenwerking met Tess Rose Bloemen

  De samenwerking met Tess Rose bloemstukken op maat is een mooie aanvulling in ons netwerk van professionals

  Lees meer
 • Aya Memoriam Foundation Winnaar Dutch Funeral Award 2020-2022

  Winnaar van de Dutch Funeral Award 2020-2022

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Aya Memoriam Foundation
Capelle aan den IJssel

0640979294


Bank rekeningnummer
Rabobank NL68RABO0317909541
 • Tess Rose Bloemstukken op maat

  Tess Rose Bloemstukken op maat

  Samenwerking met Tess Rose bloemstukken op maat.

  Lees meer
 • Wolkenvriendjes

  Wolkenvriendjes

  Wolkenvriendjes platform voor ouders die een kind verliezen of hebben verloren

  Lees meer
 • Samenwerking met Prematuurkistje

  Samenwerking met Prematuurkistje

  Tina van Rumt van Prematuurkistje wil samenwerken

  Lees meer
 • Rene * Geeft

  Rene * Geeft

  Rene * Geeft is een samenwerking aangegaan met Aya memoriam Foundation. Het doel van rene *

  Lees meer
 • Scrolla sponsoring Website

  Scrolla sponsoring Website

  De website van Aya Memoriam Foundation is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Scrolla.

  Lees meer